Dienst
SIKB BRL 7000

Bodemsaneringen

Roel van der Stoel B.V. werd al jaren geleden geconfronteerd met de problematiek van verontreinigde grond en grondwater.
Sinds die tijd heeft het bedrijf een enorme know-how opgebouwd om deze problematiek goed aan te pakken.

Daarnaast is er in het daarvoor benodigde materieel geïnvesteerd om opdrachten goed te kunnen uitvoeren zoals: saneringsketen, mobiele wasplaatsen en overdrukcabines op het materieel.

Uiteraard worden alle projecten volgens de voorschriften uitgevoerd. Dit houdt o.a. in dat onze machines en personeel jaarlijks worden gekeurd en dat bij elke sanering de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. We zijn in het bezit van het benodigde SIKB BRL 7000 en de daarbij behorende processturing.

Het aanbrengen van damwanden en bronneringen, het afgraven en transporteren van vervuilde grond naar een zuiveringsinstallatie of stortplaats, het opnieuw aanbrengen van eventueel benodigde schone grond/zand, het eventueel plaatsen van een benodigde grondwaterzuiveringsinstallatie zijn werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren.

contact

Neem contact met ons op

Meer informatie over Roel van der Stoel

Heeft u vragen over onze diensten? Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op.

stuur een e-mail 0299 - 422294