laatste afgeronde project

Grachten Houthavens

In opdracht van D. van der Steen B.V. zullen we op diverse delen binnen de Houthavens de grachten graven alwaar de nieuw gebouwde woningen reeds zijn opgeleverd. Op deze manier hebben de bewoners al een idee hoe de Houthavens er over enkele jaren bij ligt. Het betreft hier een definitieve ontgraving welke bij gereedkomen wordt opgeleverd/overgedragen aan de Gemeente Amsterdam.

Geen meer resultaten

contact

Neem contact met ons op

Meer informatie over Roel van der Stoel

Heeft u vragen over onze diensten? Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op.

stuur een e-mail 0299 - 422294