scheveningen
heilijgers

badhuisstraat

In opdracht van Heilijgers Bouw bv hebben we het grondwerk, bemaling, paalfunderingen en de bodeminjectie in uitvoering gekregen. Binnen door derden aangebrachte CSM-wanden dient een parkeergarage gebouwd te worden t.b.v. de nieuwbouw van een supermarkt en woningen.

Badhuisstraat

  • Aanbrengen omleidingen en bebording gedurende de bouw
  • Aanleggen van de bouwplaatsinrichting
  • Aanbrengen van de GEWI-ankers
  • Ontgraven en afvoeren van 16.000 m3 zand
  • Leveren en aanbrengen waterremmende bodeminjectie

contact

Neem contact met ons op

Meer informatie over Roel van der Stoel

Heeft u vragen over onze diensten? Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op.

stuur een e-mail 0299 - 422294