hekelingen
ooms construction b.v.

gemaal putten

In opdracht van Ooms Construction B.V. voeren we het grondwerk en het aanbrengen van het onderwaterbeton uit t.b.v. de bouw van het Gemaal Putten te Hekelingen.

De werkzaamheden bestaan uit het ontgraven van de eerste slag in den droge (tot cica 2,5 meter diep) en de tweede slag in den natte (tot circa 8,5 meter diep). De put is reeds voorzien van palen waardoor er de laatste 2,5 meter voorzichtig gegraven dient te worden om de palen niet te beschadigen. Vervolgens worden de palen en stalen damwanden schoongemaakt met behulp van een jetpomp en duikers. Door het graven en schoonspuiten van de palen en de stalen damwanden ontstaat er een laagje slib op de bodem van de put. Met een pomp wordt er water en slib vanaf de putbodem omhoog en op maaiveld in een geotube gepompt. Hierin zal het slib door toedoen van flocculanten bezinken en zal het water uittreden. Dit water wordt weer terug gepompt in de put. De volgende stap is het aanbrengen van laag grind welke dienst doet als bufferlaag voor eventueel resterend slib. Als uit de peilingen blijkt dat de grindlaag op het juiste niveau is afgewerkt wordt het onderwaterbeton aangebracht. Dit wordt uitgevoerd door een duikploeg en een betonpomp. Als het onderwaterbeton erin zit dragen we de put weer over aan Ooms Construction bv.

Gemaal putten

  • Droge ontgraving: 900 m3
  • Natte ontgraving: 2.100 m3
  • Leveren en aanbrengen onderwaterbeton: 365 m3

contact

Neem contact met ons op

Meer informatie over Roel van der Stoel

Heeft u vragen over onze diensten? Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op.

stuur een e-mail 0299 - 422294