Amsterdam
vorm

Blok 4DEF en 5AB

In opdracht van VORM-bouw is Roel van der Stoel B.V. samen met firma Gebr. van 't Hek gestart met de werkzaamheden t.b.v. 2 nieuwe bouwblokken in de Amsterdamse Houthavens. Ten behoeve van de aanleg van de nieuw te bouwen woningen en parkeerkelders worden damwanden geplaatst en zal de bouwput ontgraven worden. Vervolgens zullen vanaf een tussenniveau de palen geslagen worden, het stempelraam aangebracht en zal gestart worden met het grondwerk tussen de palen naar einddiepte.

Voor dit project is een samenwerking met firma Gebroeders van 't Hek (HeSto v.o.f.) aangegaan om een zo compleet mogelijk pakket bij de opdrachtgever neer te leggen.

Blok 4DEF en 5AB

  • Sanering: +/- 3.000 m3
  • Ontgraven bouwput: +/- 30.000 m3
  • Verwerken zand: +/- 7.000 m3
  • Diepste punt: +/- 6,00 meter minus maaiveld

contact

Neem contact met ons op

Meer informatie over Roel van der Stoel

Heeft u vragen over onze diensten? Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op.

stuur een e-mail 0299 - 422294