amsterdam
De Nijs - Dura Vermeer

pontsteiger

In opdracht van bouwcombinatie De Nijs - Dura Vermeer is Roel van der Stoel B.V. gestart met de voorbereiding voor het uitvoeren van een gedeelte landaanwinning in de Amsterdamse Houthavens. Ten behoeve van de aanleg van het nieuw te bouwen pontsteigergebouw worden damwanden in de haven geplaatst en zal na dat het verontreinigde slib van de bodem verwijderd is, een zandaanvulling plaats vinden en zullen werkwegen worden aangelegd. Na het gereedkomen van de bouw zullen de bouwwegen en damwanden weer worden verwijderd en er een duurzame aanvaarbeveiliging worden aangebracht om de veiligheid van het gebouw te waarborgen.

Pontsteiger is een van de grootste en hoogste woongebouwen van Amsterdam. Waar het gebouw de weidsheid van het IJ raakt, richt het zich op boven de Houthaven. Op 60 meter hoogte begint het imposante `brugdeel’ van acht verdiepingen, met uitzicht tot aan de kust. Pontsteiger maakt op zijn beurt zelf deel uit van het uitzicht van Amsterdammers. De imposante afmetingen en het glansrijke uiterlijk maken het gebouw tot een nieuwe blikvanger van de stad.

Pontsteiger

  • Totaal ontgraven en afvoeren van verontreinigd slib: +/- 15.000 ton
  • Verwerken zand in den natte: +/- 50.000 m3
  • Droog grondverzet: 32.000 m3
  • Leveren en aanbrengen drainage: 3.000 m

contact

Neem contact met ons op

Meer informatie over Roel van der Stoel

Heeft u vragen over onze diensten? Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op.

stuur een e-mail 0299 - 422294