Amsterdam
HSB & Bouwgroep Moonen

BRISK & Amstel Next

De grond- en funderingswerkzaamheden worden uitgevoerd middels de HeSto formule in opdracht van HSB en Bouwgroep Moonen voor het project BRISK en Amstel Next. Het project bestaat uit twee verschillende gebouwen met twee verschillende opdrachtgevers.

BRISK staat voor ‘groen en stedelijk wonen en werken’: Een stedelijke leefomgeving met een aantrekkelijk groen binnen gebied. Het gebouw bestaat uit verschillende kantoor ruimtes en 290 woningen.

Amstel NEXT is een toekomstbestendig kantoorgebouw. Met state-of-the-art architectuur, een focus op licht en ruimte, een flexibele indeling, meerdere groene dakterrassen en de hoogste duurzaamheidsstandaarden meet Amstel NEXT zich met de beste kantoorgebouwen van Amsterdam.

BRISK & Amstel Next

  • Droog grondverzet: +/- 30.925 m3
  • Diepste punt: 7,45 m. minus m.v.

Droge ontgraving

Wat dit project bijzonder maakt en enige precisie vergt, is dat in deze bouwkuip twee bouwers aanwezig zijn. Het is belangrijk om de verschillende belangen goed af te stemmen. De bouwkuip is 95 meter lang en 50 meter breed, door de lange lengte zijn knikverkorters toegepast om extra steun te bieden aan de damwand. Tijdens het ontgravingsproces gaan wij tot een diepte van 8,45 -NAP.

contact

Neem contact met ons op

Meer informatie over Roel van der Stoel

Heeft u vragen over onze diensten? Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op.

stuur een e-mail 0299 - 422294