Amsterdam
vestingbouw

C3

In opdracht van Vestingbouw worden de funderings- en grondwerkzaamheden voor een twee-laags verdiepte parkeergarage uitgevoerd door HeSto V.O.F., een ijzersterke samenwerking tussen Gebr. van 't Hek & Roel van der Stoel B.V. Het project C3 is uniek en uitdagend vanwege de aanwezigheid van een monument naast de project locatie. Dit vraagt om een zorgvuldige benadering en specialistische kennis om ervoor te zorgen dat onze werkzaamheden geen schade veroorzaken aan het monument.

C3

  • Droog grondverzet: +/- 7.500 m3

Uitdagend saneringsproject

Voordat project C3 begon, zijn er bodemonderzoeken gedaan. Uit het bodemrapport van project C3 bleek dat de grond ernstig verontreinigd is met vluchtige stoffen en zware metalen. De werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd conform de BRL SIKB 7000, om de kwaliteit gedurende het project te behouden. Onze bouwpartner, Gebr. van 't Hek, plaatste de damwand na het graven van proefsleuven in de damwandlijn om obstakels te verwijderen. Op dit moment zijn we bezig met het uitgraven van de bouwkuip in stroken, vanwege de aanwezige bodemverontreiniging. Bovendien lokaliseren we de overige obstakels die zich eventueel in de grond bevinden. De grond wordt stapsgewijs gesaneerd en monsters worden genomen ter controle. Na elke twee meter vullen we het gat aan met schoon zand om de druk tegen de damwand te behouden. Dit voorkomt verplaatsing van de damwand en schade aan het nabijgelegen monument. Bovendien zorgt dit voor een solide zandbed als basis voor verdere bouwwerkzaamheden, zoals het plaatsen van de palen. Hierna kan de stempeling geplaatst worden en dan kan het daadwerkelijke uitgraven van de bouwkuip beginnen!

contact

Neem contact met ons op

Meer informatie over Roel van der Stoel

Heeft u vragen over onze diensten? Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op.

stuur een e-mail 0299 - 422294