amsterdam
D. van der Steen B.V.

grachten houthavens

In opdracht van D. van der Steen B.V. zullen we op diverse delen binnen de Houthavens de grachten graven alwaar de nieuw gebouwde woningen reeds zijn opgeleverd. Op deze manier hebben de bewoners al een idee hoe de Houthavens er over enkele jaren bij ligt. Het betreft hier een definitieve ontgraving welke bij gereedkomen wordt opgeleverd/overgedragen aan de Gemeente Amsterdam.

Grachten Houthavens

  • Ontgraven en afvoeren verontreinigde grond: 16.000 m3
  • Toepassen verkeersmaatregelen

Grachten Houthavens

Het ontgraven van de gracht tussen de blokken 4DEF en 5AB. Langs de gevel wordt er met een minigraver ontgraven om het metselwerk van de gevel niet te beschadigen.

contact

Neem contact met ons op

Meer informatie over Roel van der Stoel

Heeft u vragen over onze diensten? Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op.

stuur een e-mail 0299 - 422294