Amsterdam
VORM/BESIX

sluishuis

Ten behoeve van de bouw van het Sluishuis zijn we bezig met een groot civieltechnisch project. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het HeSto uitvoeringsteam, waarbij Gebr. van 't Hek B.V. voorziet in de damwanden en de fundatiepalen en Roel van der Stoel B.V. het grondwerk en de bemaling op zich neemt. We zijn trots dat we na de Pontsteiger wederom een prachtig 'nat' werk hebben waarbij we het fundament leggen voor de bouw van het icoon Sluishuis.

Sluishuis wordt hét nieuwe architectonische landmark van Amsterdam en een juweel voor stadsdeel IJburg. Vanuit iedere kijkhoek lijkt er straks een ander gebouw te verrijzen. De ontwikkeling doet recht aan de schoonheid van het omringende water. Sluishuis komt namelijk aan Steigereiland-Noord en ligt direct in het IJ. Het bakent de grens af tussen het stedelijke karakter van binnenstad en havengebied en de vredige, groene sfeer van het Amsterdamse achterland. Door de menging van de functies: ‘wonen, commerciële en publieke ruimte’, ontstaat een opzichzelfstaande verticale stad met een duurzame opzet. Er worden 380 woningen gerealiseerd met ondergrondse parkeervoorzieningen in een 2-laagse parkeerkelder.

Sluishuis

  • Baggerwerk: +/- 55.000 m3
  • Leveren zand: +/- 43.000 m3
  • Koppensnellen: 770 stuks

baggeren

Natte ontgraving binnen de damwanden. Nu de palen zijn aangebracht wordt de bouwput verder op diepte gebracht middels een natte ontgraving. Hierbij worden de grondsoorten gescheiden ontgraven en het ontgravingsniveau nauwlettend in de gaten gehouden middels de GPS-modulering.

contact

Neem contact met ons op

Meer informatie over Roel van der Stoel

Heeft u vragen over onze diensten? Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op.

stuur een e-mail 0299 - 422294